Somurtan bilge hikayesi

İngiliz filozoflarından Richard Bentley, çok çekingen biriydi. Fransa’da iken bir prensesin davetine çağrılmıştı.  Davetliler, kendisine çok sıcak ilgi gösterdikleri halde, o köşesinde somurtkan bir halde duruyordu. Meclistekilerden biri, Prensese sordu: — Bu orijinal yabancı da kim? …