Baldıran zehri içmek

Antik Yunan filozofu ve Yunan Felsefesinin kurucu olan, Heykeltıraş Sophroniskos’un ve ebe Fenarete’nin oğlu olan Sokrates günlerden bir gün sokağa çıkıp Atinalılara dedi ki: “Zeus’tan Apollonia kadar 500 çeşit tanrınız var. Hâlbuki kâinatta milimetrik bir düzen var, birden fazla el karışırsa bu düzen karışır yaratıcı bir tanedir” dedi.

Melethus diye biri onu, “Bu Sokrates denen adam devletin kabul ettiği tanrılara inanmıyor, gençlerin ahlakını bozuyor” diye ihbar etti. Sokrates’ mahkemeye çıkardılar ve 501 kişi onu yargıladı.
Yargılama sonucunda Baldıran zehri içirilerek öldürülmesine karar verildi.

“Sokrates, bir ay hapis yattıktan sonra kendisine baldıran zehrini sunup “iç” dediler. Hiç tereddüt etmeden içeceği sıra da hanımının ağladığını duydu ve “niye ağlıyorsun?” diye sordu. Hanımı “seni suçsuz yere öldürüyorlar” dediğinde Sokrates, eşine şu karşılığı verdi: “iyi ya işte, suçlu yere öldürülsem daha mı iyi olacaktı” dedi. 

Sonra da ağlamaya başlayan talebelerine dönüp “unutmayın ben ne ilk ne son olacağım hak ve hakikati, gerçeği günlük hayat kaygılarının üstünde tutan birçok insanın akıbeti benim gibi olacak” dedi ve baldıran zehrini içerek öldü.

O gün bugündür inandığı değerler uğruna, doğru yaptıkları adına eğer birileri tarafından anlaşılmazda mahkûm edilirse ve kendisine zehir verilip içmesi istenirse bunu rahatlıkla içen, haysiyetiyle yaşayan, dik duran, eğilmeden yaşayanların kullandığı bir metafordur bu baldıran zehri.

“Ve şurası çok dikkat çekicidir ki Sokrates mahkûm eden 501 kişinin adını sanını yeryüzünde bilen yoktur fakat Sokrates bütün görkemiyle yaşıyor”

BAŞKA BİR HİKAYE: BAMBU AĞACI

Çinliler bambu ağacını şöyle yetiştirir:


Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir.

Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. 

Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. 

Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. 

Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. 

Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler.

Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. 

Akla gelen ilk soru şudur :

Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı Yoksa beş yılda mı ulaşmıştır?

Bu sorunun cevabı Tabii ki beş yıldır.

Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik?…

Bir başarının şartları her zaman çok basittir.

Bir süre için çalışın,
Bir süre tahammül edin.
Her zaman inanın ve hiçbir zaman geri dönmeyin…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir